Blog Archives

hướng dẫn làm lá sương sâm

Hướng dẫn làm lá sương sâm - Đầu tiên các rữa sạch lá, loại bỏ những lá bị vàng nếu có. - 1 bịch lá các bạn bỏ chung với 2 lít nước mát (không nóng và không lạnh). - Sau đó vò là cho đến khi nào chỉ còn lại cọng lạ rồi vất bỏ, khi dđó nước sẽ ra màu xanh - Lọc nước màu xanh đó để không còn căn lá, vớt bỏ váng bọt trên mặt nước rồi bỏ tủ mát. Khi đông đặc lại sẽ Read More